İptal Koşulları

KONAKLAMA / TUR KAYIT SÖZLEŞMESİ

Tatilmanya Turizm Bilişim Bilgisayar Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ve Türsab a kayıtlı olan TTM Turizm seyahat acentası,aşağıdaki tüm maddelerde TTM Turizm/tatilmanya.com olarak anılacaktır.

OTEL/ TUR KAYIT SÖZLEŞMESİ GENEL KURALLARI

A-İptal Şartları

1-TTM Turizm/tatilmanya.com üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında TTM Turizm/tatilmanya.com ile bağlantıya geçilmek zorundadır. İptal talebi 0 216 4442086 nolu TTM turizme telefonla yapılmalıdır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumunda TTM Turizm/tatilmanya.com sorumluluk kabul etmez.
.
2- Konaklama ve tur kayıt başlangıcından sonra gelen çıkış talebi, ilgili otelin/turun onayı doğrultusunda değerlendirilip, erken ayrılma halinde ücret iadesinin yapılıp yapılamayacağı otelin/işbirliği yapılan aracı kuruluşun insiyatifinde olduğundan TTM Turizm/tatilmanya.com’a bu konuda bir talep ve/veya itiraz yöneltilemez. Otelden erken ayrılma halinde müşteri, TTM Turizm/tatilmanya.com tarafından otele ödenen tüm ücreti hiçbir itiraz ileri sürmeden ödemeyi peşinen kabul eder.

3-Satın alınan hizmet uçak bileti ise yapılan iptal talebinde havayolunun ilgili uçuş için uyguladığı kural ve cezalar geçerlidir.

4-TTM Turizm/tatilmanya.com tur hareket/konaklama başlangıç tarihine 29-15 gün kala yapılan iptallerde toplam tur bedeli, 14-07 gün kala yapılan iptallerde kişi başı toplam tutarın %50′si iade edilir. Bunun dışında 7 gün öncesine kadar yapılan iptallerde veya habersiz konaklama yapılmaması/tura gelinmemesi halinde ise gezi ücretinin tamamı TTM Turizm/tatilmanya.com tarafından iade edilmez.

B-Değişiklik Şartları

1- TTM Turizm / tatilmanya.com üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında TTM Turizm/tatilmanya.com ile bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması TTM Turizm / tatilmanya.com sorumluk kabul etmez.
.
2- TTM Turizm/tatilmanya.com tarafından yapılan rezervasyonlardaki değişiklik talepleri, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar TTM Turizm/tatilmanya.com’a bildirilmek şartıyla değerlendirmeye alınır.

3- Değişiklik talepleri TTM Turizm/tatilmanya.com’un işbirliği yaptığı tedarikçi ve aracı kurumun insiyatifinde olduğundan gerçekleşmeyen değişiklik taleplerinden TTM Turizm/tatilmanya.com’a itiraz yöneltilemez ve sorumlu tutulamaz.

4- İki defa yapılan değişikliklerden sonra talep edilecek değişikliklerde TTM Turizm/tatilmanya.com ücret alma yetkisine sahiptir.

C-Garanti Koşulları

1- Grup gezileri en az 15 kişinin katılımı ile gerçekleşir. Grup turları rezervasyonlarında TTM Turizm/tatilmanya.com iradesi dışında oluşan nedenlerle veya tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak turu iptal etme ve/veya harekat saatlerini, ulaşım araçlarını, konaklama tesislerini değiştirme veya başka bir acentanın benzer turu ile birleştirme hakkına sahiptir. Ulaşım araçlarının veya konaklama tesislerinin standartlarının daha yüksek olması halinde aradaki fark müşteriden tahsil edilir.

2- TTM Turizm/tatilmanya.com gezi, ulaşım araçları, konaklama tesisleri, yetkili acenta ve müşteri arasında aracı konumdadır. TTM Turizm/tatilmanya.com işbirliği yaptığı kuruluşların tur programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özeni gösterir. Ancak oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamaz.

3- TTM Turizm/tatilmanya.com’da sunulan tüm hizmetlerin içerikleri, tur programları, ulaşım araçları, otel konseptleri ve bilgileri, promosyon, fiyat ve kontenjan durumları mevcuttur. Sunulan tüm bu hizmetler için müşteri kendi iradesi ile rezervasyon yapar. İşbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak tatilmanya.com web sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterir ancak alınan veya talep edilen hizmet belirtilen nitelik ve yer müsaitliliğini göstermemesinden dolayı TTM Turizm/tatilmanya.com sorumlu tutulamaz.

4- TTM Turizm/tatilmanya.com, verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamaz.

5-
a-Pansiyon durumları, otel konseptleri, belirtilen yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Müşteri tatilmanya.com üzerinden rezervasyon yaparken bu ve benzeri durumları göz önünde bulundurmalıdır.
b-TTM Turizm/tatilmanya.com’da yer alan konaklama tesislerinde her türlü vergi dahil olarak gösterilmiş fiyatlardır.
c-Gezi turlarında, tur ve otel ücretleri programlama tarihindeki ücretler üzerinden belirlenir. Tur bedeli gezi programında belirtilen konaklama, ulaşım rehber gibi hizmetlerin karşılığı olan toplam bedeldir. Ancak bu bedele vergiler dahil olmayıp, havaalanı vergileri veya talep halinde vize harcı vs. ayrıca tahsil edilir. Gezilerin başlama tarihine kadar veya geziler esnasında vergi oranlarının artması ve/veya yeni vergilerin ihdası halinde farklar müşteriden tahsil edilir. Tur programında belirtilen konaklama şekli dışında, müşterinin gezi esnasında ve otelde alacağı ekstra yemek ve içki, kişisel harcamalar ve program dışı alınan hizmetlerin bedeli müşteri tarafından ödenecektir. Yurt dışı turlarda gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, harç, vb. kurumsal ödemeler müşteriye aittir

6- Çocuk İndirimleri
a-Konaklama: Çocuk indirimleri tesisten tesise farklılık göstermekle birlikte genel olarak 0-2 yaş arası ücretsiz olup 2-12 yaş arasında uygulanan indirimler çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. ve 4. kişi olarak kalmaları halinde uygulanır.
b-Ulaşım: 0-2 yaş arası bebekler için ilgili ulaşım aracının belirttiği indirim oranları uygulanır.

7- TTM Turizm/tatilmanya.com kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, ulaşım araçları, gezi yerleri ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraf ve yükümlülüklerden müstakilen ve/veya ulaşım ve konaklama kuruluşlarıyla müştereken sorumlu tutulamaz.

8- TTM Turizm/tatilmanya.com’dan vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, en az 6 ay geçerli pasaportun olması ve gerekli evraklarla birlikte turun hareket tarihinden en az 16 gün önce, vize ve servis ücretinin ödenerek pasaportun teslim edilmesi sureti ile TTM Turizm/tatilmanya.com’a başvurulması gerekmektedir. TTM Turizm/tatilmanya.com vize işlemlerini takip etmekte sadece aracı olup, konsolosluklar tarafından her ne sebeple olursa olsun vize verilmemesinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Herhangi bir gecikmeden, evrak eksikliklerinden veya konsolosluğun kendi kararı veya insiyatifi ile vize verilmemesinden doğabilecek aksaklıklardan dolayı TTM Turizm/tatilmanya.com a herhangi bir sorumluluk veya talep yöneltilemez. Herhangi bir nedenle vize alınamaması durumunda ulaşım araçları ile konaklama tesislerine; no show veya tesisin doluluk oranı ve gelir kaybına göre TTM Turizm/tatilmanya.com’a fatura edilen konaklama bedelinin tamamı da olabilen tutarlar müşteriden tahsil edilir.

9- Gezi programında gösterilen uçak, vapur, tren yolculuklarındaki hareket saatleri ilgili kuruluşların resmi saatlerine göre ayarlanmış olup, saat ve tarih değişikliklerinden ve buna bağlı yapılan program değişikliklerinin neticelerinden TTM Turizm/tatilmanya.com sorumlu tutulamaz.

10-TTM Turizm/tatilmanya.com gezilerine katılan müşteriler, turlar sırasında oluşabilecek kazalardan kaynaklanabilecek ölüm ve daimi maluliyet için isteğe bağlı ferdi kaza sigortası, seyahat sigortası ve asistcard gibi seyahat güvence sistemlerini TTM Turizm/tatilmanya.com aracılığı ile satın alabilirler. Müşteriler TTM Turizm/tatilmanya.com?dan sigorta poliçesi satın almadıkları takdirde TTM Turizm/tatilmanya.com’a hiçbir talep ve sorumluluk yöneltmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt ederler.

11- Yurt dışı tur ve konaklamalarında müşterilerin pasaportlarını ve nüfus cüzdanlarını, Kıbrıs turlarında ise nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya müşterinin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu vs.) çıkışın engellenmesi durumunda TTM Turizm/tatilmanya.com’un herhangi bir sorumluluğu doğmaz, müşteri bu nedenle olabilecek iptal ve gecikmenin neticelerine katlanmakla yükümlüdür.

12- Gezi turlarında ve konaklama tesislerinde taşıyıcıların ve/veya üçüncü kişilerin ihmal veya kastı sonucu ortaya çıkabilecek bagaj zedelenmelerinden TTM Turizm/tatilmanya.com sorumlu tutulamaz.

13- Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda TURSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, anılan kurulun usulleri geçerlidir. İhtilaf halinde TTM Turizm/tatilmanya.com kayıtları esas alınır. TTM Turizm/tatilmanya.com tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TURSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !